901529

צידנית אלבד עגולה

צידנית האלבד העגולה היא צידנית עגולה שעשויה אלבד 

הפנימיות שלה מכסף והיא שומרת קור וחום