923700

כסיא מתקפל

כיסא נוח ומושלם לפיקניקים וכבונוס הוא מתקפל