928350

סט למנגל

סט המנגל כולל בתוכו 

מנגל נף נף 

ומלקחיים והכל מגיעבתוך תיק