מארז היין

מארז היין מגיע בקופסת עץ והוא כולל

7 חלקים

מד טמפ'

חבק למניעת טיפטופים 

סכין קילוף לפקק

ו-2 פקקים

הפותחן ליין
פותחן חשמלי
מארז יין