943464

מצפן נחושת

מצפן הנחושת הוא מצפן חוקרתי

במיוחד שמגיעה במרארז של עץ