מחברת מעוצבת כריכת קרטון קשה

מחברת מעוצבת כריכת קרטון קשה, עמודים מנוקדים, 96 עמודים, גודל: 14X20