מסיכת PVC שקופה כולל מדבקה

מסיכת PVC שקופה כולל מדבקה

בגוף התוכן ציין "המחיר כולל מדבקה צבעונית" החל מ-100 יחידות