כלי מותאם לאצבעות למניעת מגע במשטחים

כלי מותאם לאצבעות למניעת מגע במשטחים
גודל: 11.6X7.9X0.47 ס"מ