מפתח אוניברסלי סטרילי לתג עובד

מפתח אוניברסלי סטרילי לתג עובד
מיתוג צבע אחד