כובע עם מסיכת מגן לילדים ולמבוגרים

כובע עם מסיכת מגן לילדים ולמבוגרים
מיתוג צבע אחד