קופסת 10 כפפות חד פעמיות

קופסת 10 כפפות חד פעמיות
כוללת 10 כפפות חד פעמיות
ניתן למילוי חוזר
מיתוג צבעוני