קופסת 20 כפפות חד פעמיות

קופסת 20 כפפות חד פעמיות
כוללת 20 כפפות חד פעמיות
ניתן למילוי חוזר
מיתוג צבעוני