שש בש בקופסת עץ עם דמקה בחלקה החיצוני של הקופסא.

שש בש בקופסת עץ עם דמקה בחלקה החיצוני של הקופסא.