guro_247898-poyke19cm-handle

ידית לסיר פוייקה באורך 19 ס"מ - גורו

ידית הרמה קומפקטית למכסה של פויקה:
אורך 19 ס"מ.
משמש ככלי עזר להרמה של המכסה לבדיקה של מצב התבשיל והנוזלים בו, בזמן שהסיר לוהט.