859988

כוס תרמוס מכסה שקוף.

כוס תרמוס מכסה שקוף.
פנים נירוסטה.
צבעים זמינים: מכסים בכחול ובשקוף