book-kids-tu

לילדים- מה נאחל לטבע

ספר לילדים "מה נאחל לטבע" יוסי ע.

מתן לן את הלילה בבית סבא וסבתא. בבוקר כשאבא בא לקחת אותו, מבקש ממנו מתן לעבור בין השלטים המיוחדים שראו ברחבי המושב. שלטים שמתן סקרן לדעת מי כתב אותם ומה כתוב בהם, ולמה הם תלויים דווקא שם, בין העצים ובין השבילים.

מחבת 24 ס"מ IND גרניט 5 שכבות naaman
אוהל 4 אנשים דגם בריזה